ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Karacs Ildikó egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.karacsildiko.com honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓ:

Név: Karacs Ildikó egyéni vállalkozó

Székhely: 8060 Mór, Kodály Z. u. 19. 2/35.

Adószám: 65522013-1-27

Email cím: karacsildi@gmail.com

Telefonszám: 06302743870

Bankszámlaszám: 104010175052697185771005

 

A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A Szolgáltató által közvetlenül alkalmazható hangterápiás meditációs technikákat, lelki blokkok oldására szolgáló gyakorlatokat és ezzel kapcsolatos videókat készít és bocsát a vásárló részére vagy egyéni vagy csoportos hangfürdőt, koncertet vagy elvonulást szolgáltat.

 

A Szolgáltatás célja, hogy a Vevőkkel megismertessen olyan módszereket, melyek a lelki problémájukat meg tudják oldani és test és lélek szinten egészséges életet tudnak élni!

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés alapján a Szolgáltató a szolgáltatás keretében meditációs csomagokat  vagy egyéni hangfürdőt, egyéni koncertet, egyéni spirituális foglalkozást vagy elvonuláson való részvételt ad át a Vevőnek. A

A szolgáltatás tárgyát képezik egyrészt a megvásárolt anyagok, szolgáltatások (videók, meditációk, zenei albumok, zenék, mantrák egyéb tananyagok).

 

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a lelki blokkok oldásával kapcsolatos egyéb szolgáltatások (konzultációs lehetőségek, hangfürdők, meditációk, koncertek, elvonulások) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Vevő egyéni megbeszélés alapján részletfizetés igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Vevő által a www.kracsildiko.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Szolgáltató elküldi a díjbekérőt, s a Vevő a díjbekérő alapján kifizeti a szolgáltatás összegét készpénzben vagy átutalással.

 

A Vevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, nem áll pszichiátriai gyógykezelés alatt, nem szenved pszichiátriai betegségben.

 

A jelentkezés során a Vevő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Vevő nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

 

Jelen Szerződés elfogadásával a Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉK VISSZAIGAZOLÁSA

A Szolgáltató a beérkezett megrendelés megérkezését visszaigazolja.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó www.szamlazz.hu nevű számlázási rendszer a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A www.szamlazz.hu általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.szamlazz.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

SZÁMLÁZÁS

A megbízási díj levonását követő 8 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben juttat el a Vevőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 8 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Vevőhöz. A Vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

FELMONDÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

A Vevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a karacsildi@gmail.com emailcímre elküldve kezdeményezheti.

 

A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A FOGYASZTÓKAT MEGILLETŐ FELMONDÁSI, ILLETVE ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztónak minősülő Vevő, mint fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, s visszautalást kérhet és kap.

 

A vevő az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

Jogi nyilatkozat

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a 2019. évi CXI. törvény értelmében nem végez az orvosi gyakorlat, az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységet. Ez a hétköznapi nyelven a következőt jelenti: Nem orvos, pszichológus, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó, kineziológus, bioenergetikus, stb. Nem rendelkezik a 2019. évi CXI. törvényben nevezett tevékenységek végzéséhez szükséges képesítéssel, és nem nyújt semmiféle egészségügyi szolgáltatást

Sem orvosi és semmilyen más fent felsorolt értelemben nem gyógyít, és a Vevő egészségügyi állapotával kapcsolatban nem állít fel semmiféle diagnózist, és nem javasol semmiféle gyógyszeres vagy egyéb terápiát.

 

A foglalkozások alatt metafizikai síkon tud segíteni. Énekhangjával közvetítő csatorna tudok lenni közted és az égiek között. Nem látó. Úgy mondják a hangja ..lát”… hogy a hangján keresztül érzékelik az égiek, hogy mi oldható a karmából. Minden esetben védett energetikai teret biztosít, arkangyali pecsétet a hat arkangyal rezgéseit, segítségét behívva.

 

A technikák egy részét Thuróczy Róbert spirituális tanítótól tanulta, akinél 10 évig tanulta az Arkane Arts módszert, rengeteg tudást, információt kapott tőle. A hangokkal való közvetítés képességét az égiektől kapta. Hosszú éveken át tanult főiskolákon, s Komplex művészeti terapeuta és szociális munkás végzettségei vannak, valamint szakvizsgája családvédelemből, családsegítésből. Mentálhigiénés asszisztens és masszőr végzettségei: svédmasszőr, tibeti mézes masszázs, aromaterápiás masszázs. Elvégezte agykontroll, önhipnózis és pránanadi 1-2-3. tanfolyamokat és a reinkarnációs utaztatói tanfolyamot.

 

Tevékenységét azért végzi, mert azoknak az embereknek a nagy többsége, akikkel foglalkozik, pozitív eredményről számol be.

 

A Szolgáltató által tartott szolgáltatások nem helyettesítik a professzionális orvosi ellátást és a pszichológiai kezelést. Az ott elhangzott információk nem minősülnek szaktanácsadásnak.

 

 Egészségügyi állapotáért, a gyógyszeres kezelésért, a szakorvosi és minden egyéb egészségügyi ellátásodért kizárólag Te vagy a felelős.

 

Amennyiben részt veszel az általam tartott foglalkozásokon, tanfolyamokon, tréningeken, és meghallgatod információimat kizárólag a Te felelősséged, hogy az ott elhangzottakat megfelelően és helyesen értelmezd, az ott tanult meditációs technikákat a fent leírt irányelvek alapján alkalmazd. A foglalkozások és tanfolyamok felnőtteknek szólnak.

 

Az összes szolgáltatáson való részvétel a fentiek megértését és elfogadását jelenti.

 

Nem vehetnek részt egyéni és csoportos foglalkozásaimon:

Pszichiátriai betegséggel küzdő embertársaim.

Hangfürdőkön, hangtálas kezeléseken koncertmasszázs foglalkozáson, elvonuláson, online és személyes meditációkon nem vehetnek részt: pszichiátriai betegek, a terhesség első trimeszterében lévő hölgyek, daganatos betegségben szenvedők, szívritmus szabályzóval rendelkező és szívbetegséggel küzdő embertársaim, epilepsziás betegek, vérhigítót szedő betegek, s akut gyulladásban szenvedő és lázas, náthás állapotban lévő betegek.

 

A Szolgáltató az énekhangokkal történő közvetítés képessége speciális ajándékát adja, hangokat, dallamokat, gyönyörű énekhang varázslatos élményét.

SZERZŐI JOGOK

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www,karacsildiko.com annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 200 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

TELJESSÉGI ZÁRADÉK

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ JOG ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

PANASZKEZELÉS

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: karacsildi@gmail.com

 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

8060 Mór, Szent István tér 5.

 

Továbbá:

Fejér Vármegye Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://karacsildiko.com/aszf/ weboldalon.